ОСНОВНИ ПРАВА НА ТУРИСТА

ОСНОВНИ ПРАВА НА ТУРИСТА ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ

Следните права се отнасят за Вас, ако сте сключили или се ползвате от Договор/и за туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302 и Закона за туризма.
Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Когато действа като Ваш туроператор, ЕТ „СОЛИМО - АДРИАНА ПЕТРОВА“ носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.
В съответствие със законовите изисквания ЕТ „СОЛИМО - АДРИАНА ПЕТРОВА“ е предприело необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране *, в случай на несъстоятелност.
По-подробна информация за основните права по Директива (ЕС) 2015/2302 може да намерите на следния интернет адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302 или на страницата на Министерството на туризма - https://www.tourism.government.bg/
*репатриране- определение според директива ЕС2015/2302 чл.3,т.16 - означава връщане на пътуващия до мястото на заминаване

КАКВИ СА ВАШИТЕ ОСНОВНИ ПРАВА, СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/2302:

Комисията за защита на потребителите, адрес: гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02/9330565, e-mail: info@kzp.bg, ако изпълнението на услугите е отказано поради несъстоятелността на ЕТ „СОЛИМО - АДРИАНА ПЕТРОВА“.